Regnskapsbyrå i Bergen

Våre kunder arbeider i et samfunn i konstant bevegelse. Det inngås avtaler, opereres på nye markeder og utvikles nye produkter i et omfang som vitner om et godt og fremtidsrettet forretningsliv. Vi ønsker å tilby vår kunnskap for at våre kunder skal kunne ha fokus på sine kjerneområder og vite at økonomifunksjonen blir godt ivaretatt.

Vi tilbyr følgende tjenester innen regnskapsføring:

 • Tilrettelegging for effektiv bilagsbehandling
 • Kontering og registrering av bilag
 • Avdelingsregnskap/Prosjektregnskap
 • Fakturering
 • Avstemminger og dokumentasjon
 • Kunde- og leverandøroppfølging
 • Utfylling av MVA-oppgave
 • Utfylling av andre offentlige oppgaver, statistikker etc.

Ta kontakt for tilbud.

Strandgaten 223, 5004 Bergen

 • E-post: kari@ajourregnskap.no
 • Telefon: 55 23 27 70
 • Telefax:  55 23 27 71

Kompensasjonsordning for næringslivet - beregningsmodell

Vi har laget en beregningsmodell du kan bruke.

()

03.apr.2020


God kompetanse + god dialog = god rådgiver

Regnskapsførerens viktige rolle, og hvordan Regnskap Norge bistår deg.

()

03.apr.2020


© Copyright 2020. Ajour Regnskap AS - Autorisert Regnskapsfører

Search