Rapportering

Periodevise rapporter er viktig for å følge med på et selskaps økonomiske situasjon. Våre rapporter er enkle å lese og kan tilpasses ditt behov. Vi bistår også med regnskapsmessig analyse hvis man har behov for hjelp til å forstå tallene bedre.

Det er også viktig med gode budsjetter som styringsverktøy for selskapets økonomi. Rapportene følges opp mot budsjettet, slik at man til en hver tid har kontroll på den økonomiske stillingen til selskapet. Vi kan hjelpe til med å sette opp budsjetter i samarbeid med kunden.

Strandgaten 223, 5004 Bergen

  • E-post: kari@ajourregnskap.no
  • Telefon: 55 23 27 70
  • Telefax:  55 23 27 71
© Copyright 2018 . Ajour Regnskap AS

Search