Lønn

Personalfunksjonen i en bedrift er viktig, omfattende og ofte et følsomt fagområde. Komplisert regelverk og korte tidsfrister gjør også at mange velger å overlate dette til en autorisert regnskapsfører.

Rutinene bør omfatte:
 • Lønnsslipper og regnskapsbilag
 • Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Utfylling og innsendelse av terminoppgaver
 • Feriepenger
 • Oppfølging av fagforeningskontigenter
 • Lønnsstatistikker
 • Fraværsregistrering
 • Utfylling og innsendelse av lønns- og trekkoppgaver
 • Refusjon av sykepenger
 • Obligatorisk tjenestepensjon - OTP
 • A-Ordningen
 • Inn- og utmelding av arbeidstagerregisteret
 • Ansettelsesavtaler

Vi vil holde bedriften løpende informert om endringer i lover og regler innen lønn- og personal området.
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål til tjenestene vi tilbyr.

Strandgaten 223, 5004 Bergen

 • E-post: kari@ajourregnskap.no
 • Telefon: 55 23 27 70
 • Telefax:  55 23 27 71

Kompensasjonsordning for næringslivet - beregningsmodell

Vi har laget en beregningsmodell du kan bruke.

()

03.apr.2020


God kompetanse + god dialog = god rådgiver

Regnskapsførerens viktige rolle, og hvordan Regnskap Norge bistår deg.

()

03.apr.2020


© Copyright 2020. Ajour Regnskap AS - Autorisert Regnskapsfører

Search